#25 JOHN ORSINO
1961 Union Oil Tacoma Giants Base Set
Unknown_1_detail